Звіт про надходження запитів на інформацію

Звіт про надходження запитів на інформацію та надання інформації,

що надійшли до Хорошівської районної ради у 2016-2017 роках

Відповідно до пункту 10 статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» Хорошівська районна рада надає звіт про надходження запитів на інформацію

Відомості про кількість запитів на публічну інформацію,
що надійшли до Хорошівської районної ради у 2016-2017 роках

 

 

Період,

за

який надійшли запити

 

 

Загальна

кількість отриманих запитів на інформацію

 

Кількість запитів на інформацію, що надійшли

 

 

Результати розгляду запитів на інформацію

за типом входження запиту

за особою запитувача

поштою

електронною поштою

факсом

телефоном

особистий прийом

від  фізичних  осіб

від  юридичних осіб

від об’єднань громадян без статусу юридичної особи

від представників ЗМІ

направлено як до розпорядника  інформації

задоволено

надіслано належним розпорядником інформації

відмовлено

опрацьовується

1

2

3

4

5

6

7

7

8

9

10

11

12

13

14

15

31.12.17

14

11

3

-

-

-

8

6

-

-

-

14

-

-

-

Всього:

2011рік- 2017 рік

22

17

5

-

-

-

12

10

-

-

-

20

2

-

-

                                 

               Керуючий справами                                                                                            І. О. Жуковець                   

            Виконавець: Голяченко Н. Ф.